measure-of-intent:

The Wire - S04E09 - Know Your Place

(Source: laurapalmer7)

You here to finish me off, Sweetheart?
Suzanne CollinsThe Hunger Games (via feellng)
If you were in a different body, would you have the same personality?
(via suspend)

(Source: hedonistpoet)

Take me with you. I want a doomed love. I want streets at night, wind and rain, no one wondering where I am.
Michael Cunningham, from The Hours  (via violentwavesofemotion)

(Source: introspectivepoet)

///

lucilucius:

đến đây là hết đường rồi
em đi về nhé
ừ thôi, giờ thì
cảm ơn em đã cùng đi
những ngày những tháng nghĩ gì lo âu
hôm nay ta sẽ quay đầu
hai bàn tay rụng khỏi nhau bây giờ
xin coi như một giấc mơ
coi như một chuyện tình cờ
thế thôi.

2007